KIROL-AHOLKULARITZAKO ZERBITZU PROFESIONALAK, ATHLETIC CLUBEN EZAGUTZAN OINARRITUTA

KIROL-AHOLKULARITZAKO ZERBITZU PROFESIONALAK, ATHLETIC CLUBEN EZAGUTZAN OINARRITUTA

Athletic Club eta Lezama historia, nortasun, profesionaltasun, talentu sorkuntza eta lehiakortasunaren sinonimoak izanik, AC Football Centerrek Europako eliteko futbolean erreferentziazko jakintza-gune bilakatzeko asmoa du, kaptazioan, sortzean eta garatzean aitzindaria delarik. Hori dela eta, Kluba prest dago kirol-mailan jauzi kualitatiboa eman nahi duten futbol profesionaleko egituretarako partner egokia izateko.

BALIO-PROPOSAMENA

Futbol klub profesionalen kirol-proiektuen garapenera bideratutako aholkularitza zerbitzua. Gure lan taldeak eskainitako aholkularitza, Athletic Club aren TALENTUAn, EZAGUTZAn, METODOLOGIAn, ESPERIENTZIAn eta KIROL ARRAKASTAn oinarrituta egongo da.

TALENTua

Harrobian garatutako lehen taldeko jokalarien % gehiena duten Europako bost liga handietako bigarren kluba (%56), Europako bost liga handietako bigarren kluba, non jokalariak denbora luzeagoan mantentzen diren taldean (4,9 urte).

EZAGUTZA

Prestakuntza handiko profesionalen talde handia da, eta duela hamarkada batzuetatik hona hitzartutako kluben sarearekin ezagutza garatzen eta partekatzen jardun du.

METODOLOGIA

Nazioartean aintzatetsitako lan-eredua, gure hitzartutako kluben sarearekin partekatutako kaptazio-estrategian, banakako lan pertsonalizatuan eta pertsonaren garapen osoko ikuspegian oinarrituta egituratua; hori guztia, 50 urtez baino gehiagoz etengabe hobetuz.

ESPERIENTZIA

Talentua erakartzen, sortzen eta garatzen nazioartean aitzindaria den kluba, 50 urte baino gehiagoko trackrecord-a duena, eta lehen taldearentzat 250 jokalari baino gehiago sortu dituena.

KIROL-ARRAKASTA

Gizonezkoak: 8 Liga txapelketa, 24 Kopa txapelketa, 200 parte-hartze Europako Txapelketetan eta Real Madrid eta Barcelonarekin batera 125 urteko historian futbolaren elitean mantendu den talde bakarra.
Emakumezkoak: 5 Liga txapelketa, 3 txapeldunordetza Ligan, 2 txapeldunordetza Kopan eta beti mailarik gorenean lehiatuz 2002an sortu zenetik

METODOLOGiA

Talentua sortzeko bikaintasuneko kirol-eredua diagnostikatzera, diseinatzera eta gauzatzera bideratutako Esparru metodologikoa, beti ere epe ertain eta luzean kirol-arrakasta eta iraunkortasun ekonomikoa lortzera bideratua.

 • Arduradunei elkarrizketak egitea.
 • Dokumentazioa aztertzea.
 • Entrenamenduak ikustea.
 • Taldeko lan-saioak.
 • DAFO analisia.
 • Diagnostiko-txostena egitea eta aurkeztea.
 • Lezamako ereduarekiko konparazioa.
 • Dimentsio eta prozesu bakoitzean aukera-eremuak identifikatzea.
 • Aukera-eremuen mapa definitzea.
 • Lezamako ereduaren araberako gomendioak, aukera-eremuei heltzeko. 

 • Helburuen definizioa.
 • Hobekuntza-eremuei heltzeko ekintza-ildoak zehaztea.
 • Garatu beharreko proiektuak eta ekimenak definitzea.
 • Ekintza Plana zehaztea, ekimen, zeregin, arduradun, helburu, adierazle eta abarrekin.

 • Bezero-klubeko lantaldeak egituratzea.
 • Lezamako teknikariak bertan egotea ezarpena gainbegiratzeko.
 • Optimizazio Planean zehaztutako ekintzak garatzeko aholkularitza.

3 LANAREN DIMENTSIOAK: ANTOLAKETA, METODOA, ERRENDIMENDUA

01

ANTOLAKETA

 • Kirol-plangintza eta -zuzendaritza
 • Joko-eredua eta jokalarien profilen definizioa
 • Kirol-kudeaketa eta erabakiak hartzea: plantillak osatzea, lagapen-estrategia, etab.
 • Antolaketa, egitura, koordinazioa eta komunikazioa
 • Prestakuntza-eredua.
 • Kirol-instalazioak eta -azpiegiturak dimentsionatzea
 • Talde teknikoen eta entrenatzaileen profilak eta prestakuntza-maila
 • Kaptazio- eta scouting-eredua
 • Talentua sortzeko kanpo-eredua (eredua inguruneko eragileekin zabaltzea)
02

METODOA

 • Talentua garatzeko eredua (Ikaskuntza, Hobekuntza eta Errendimendua)
 • Heltze-egoeraren analisia
 • Ikaskuntza-etapak koordinatzea eta kudeatzea
 • Banakako lanaren sistematika
 • Azterketa- eta jarraipen-sistematika
 • Jokalarien sustapena.
 • Jokalariaren eta pertsonaren prestakuntza osoaren ikuspegia
 • Entrenamendu-metodologia
 • Elkarreragin eta esku-hartze eredua
 • Arduradun-entrenatzailea
 • Entrenatzaile entrenatzailea
 • Entrenatzaile jokalaria
 • Entrenatzaile-eginkizuna
 • Jokalari-eginkizuna
03

ERRENDIMENDUA

 • EstruKirol-instalazioak eta -azpiegiturak dimentsionatzea
 • Teknologia, digitalizazioa eta tresna digitalak
 • Kirol-adimena. Kirol-erabakiak hartzeko datua jasotzea, ustiatzea eta balioztatzea
 • Plantilla profesionalak osatzea eta kudeatzea
 • Kirol-errendimenduaren helburuak definitzea
 • Errendimenduaren jarraipena eta balorazioa egiteko prozesuak
 • Errendimendu handiko kirol-zerbitzuak (prestakuntza fisikoa, jokoaren analisia, zerbitzu medikoak, psikologia, elikadura, etab.)
 • Sail osagarriak egituratzea eta kudeatzea
 • Idazkaritza Teknikoa

NORK GARATUKO DU ZURE PROIEKTUA?
LEZAMAKO GURE TEKNIKARIAK

Oscar Coca

Athletic Clubeko harrobiaren garapeneko teknikaria

Lander Hernández

Athletic Clubeko harrobia garatzeko saileko arduraduna

Aritz Monasterio

Athletic Clubeko harrobiaren garapeneko teknikaria

ENEKO ANPARAN

Athletic Clubeko harrobiaren garapeneko teknikaria

Sergio Navarro

Lezama Athletic Clubeko zuzendaria

Unai Rodríguez

Athletic Clubeko harrobiaren garapeneko teknikaria

ÁLVARO NAVARRO

Athletic Clubeko harrobiaren garapeneko teknikaria